GIỚI THIỆU VIỆN KHOA HỌC SỨC KHỎE (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES) – BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Lễ Công bố Quyết định thành lập Viện Khoa học Sức khỏe (15/01/2021)

Cán bộ Viện Khoa học Sức khỏe
Cán bộ Viện Khoa học Sức khỏe

TẦM NHÌN:

Việc thành lập Viện Khoa học Sức khỏe thuộc Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở quan trọng để phát huy các điểm mạnh, tận dụng được các cơ hội cũng như khắc phục các điểm yếu và các thách thức, đưa Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở đi đầu về khoa học, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học sức khỏe tại Việt Nam và trong khu vực.

SỨ MỆNH:

Thành lập Viện Khoa học Sức khỏe thuộc Bệnh viện Bạch Mai nhằm phát triển năng lực và uy tín khoa học, công nghệ của bệnh viện, đưa bệnh viện trở thành cơ sở đi đầu về khoa học, công nghệ sức khỏe tại Việt Nam và trong khu vực.

MỤC TIÊU:

 • Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về công tác quản lý, phát triển hoạt động khoa học, công nghệ của bệnh viện.
 • Thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của bệnh viện.
 • Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của bệnh viện.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

 • Là đầu mối xây dựng kế hoạch chiến lược (dài hạn), kế hoạch hàng năm, các quy chế, quy định, quy trình và các hướng dẫn đối với các hoạt động khoa học, công nghệ của bệnh viện tuân theo các quy định của Pháp luật.
 • Triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình và các hướng dẫn đối với hoạt động khoa học, công nghệ của bệnh viện
 • Phối hợp với các viện, khoa, trung tâm trong bệnh viện phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu.
 • Là đầu mối tổ chức việc xây dựng các đề cương đề tài khoa học và công nghệ của bệnh viện
 • Thực hiện các thủ tục để thẩm định/xét duyệt/nghiệm thu/đánh giá các báo cáo đề tài/đề án/dự án NCKH theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.
 • Là đầu mối tổ chức tập huấn cấp chứng chỉ về phương pháp nghiên cứu khoa học cho các cán bộ của bệnh viện. Cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn về phương pháp nghiên cứu khoa học theo nhu cầu xã hội
 • Là đầu mối tổ chức và triển khai việc viết các bài báo cho các số báo khoa học trong nước và quốc tế (tạo cơ hội và thúc đẩy xuất bản, đặc biệt là xuất bản quốc tế)
 • Là đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học, công nghệ hàng năm
 • Là đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ các nghiên cứu khoa học (cơ sở dữ liệu báo gồm số liệu lâm sàng, cận lâm sàng, kinh tế xã hội của bệnh nhân, cũng như các số liệu có thể sử dụng trong công tác quản lý bệnh viện như số liệu về cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nguồn nhân lực, tài chính, trang thiết bị và công nghệ y tế…). Quản lý và hỗ trợ các đơn vị trong bệnh viện sử dụng cơ sở dữ liệu để phát triển thành các để tài nghiên cứu khoa học và công bố khoa học trong nước và quốc tế
 • Tiếp nhận, thẩm định tư liệu/sản phẩm NCKH của bệnh viện. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.
 • Là đầu mối truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả khoa học, công nghệ của bệnh viện
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.
 • Theo dõi đánh giá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các cán bộ bệnh viện hàng năm.
 • Tham gia, giúp việc Hội đồng Khoa học Đào tạo và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.
 • Tổ chức vận hành Tạp chí Y học Lâm sàng của bệnh viện
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *