PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Phó giáo sư (2019), Tiến sỹ (2015- Đại học Maastricht, Hà Lan), Bác sỹ (1999-Trường Đại học Y Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác:

  • Trưởng BM Thống kê Tin học Y học, Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Giảng viên cao cấp về thống kê y học và phương pháp nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học và thống kê y học

Hồ sơ khoa học:

PGS. Đỗ Thị Thanh Toàn có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học và thống kê y tế. Hiện PGS. Đỗ Thị Thanh Toàn đang phụ trách điều phối phát triển nhiều chương trình giảng dạy thống kê nâng cao và nghiên cứu khoa học chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng học và làm đề tài luận văn, luận án của sinh viên/học viên của trường Đại học Y Hà Nội. Các hướng nghiên cứu mà PGS. Đỗ Thị Thanh Toàn theo đuổi trong 5 năm gần đây gồm nghiên cứu y học dựa vào bằng chứng; các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và tác động lên bệnh lây, không lây và ứng phó của ngành y tế; các vấn đề về HIV/AIDS; nghiên cứu về cung cấp và sử dụng dịch vụ y tế; đánh giá dự án… PGS. Toàn đã công bố hơn 30 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7049-7361

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Toan_Do2

Liên hệ:

 Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Email: dothithanhtoan@hmu.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *