GS.TS. BS. Hoàng Văn Minh

Viện trưởng

ThS. BS. Lê Anh Thư

Phó Viện trưởng

TS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến

Nghiên cứu viên

ThS. Dương Trường Sinh

Nghiên cứu viên

CN. Phạm Hồng Tư

Nghiên cứu viên

CN. Nguyễn Huyền Linh

Nghiên cứu viên

ThS. Trần Tuấn Anh

Nghiên cứu viên

CN. Hoàng Thị Ngọc Anh

Nghiên cứu viên

GS.TS. BS. Lưu Ngọc Hoạt

Cố vấn cao cấp

PGS.TS. Kim Bảo Giang

Cố vấn cao cấp

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Cố vấn cao cấp

PGS.TS. Bùi Thị Tú Quyên

Cố vấn cao cấp

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn

Cố vấn cao cấp

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Cộng tác viên

ThS. Vũ Quỳnh Mai

Cộng tác viên

BS. Khương Quỳnh Long

Cộng tác viên

ThS. Nguyễn Minh Văn

Cộng tác viên

ThS. Lê Tự Hoàng

Cộng tác viên

ThS. Phan Văn Cần

Cộng tác viên

ThS. Ngô Trí Tuấn

Cộng tác viên