ThS. Phan Văn Cần

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

  • Nghiên cứu sinh Y tế công cộng – Đại học Y tế công cộng
  • Thạc sĩ Thống kê (2018) – Đại học Philippines Diliman
  • Kỹ sư Công nghệ Thông tin (1998) – Đại học Bách khoa Hà Nội

Chức danh và vị trí công tác:

  • Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS), Trường Đại học Y tế công cộng.
  • Viên chức Trung tâm Tin học thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê.

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Công nghệ thông tin và thống kê

Hồ sơ khoa học:

ThS. Phan Văn Cần có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê. ThS. Phan Văn Cần là chuyên gia tư vấn nghiên cứu của nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc (UNSD), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD), … cũng như nhiều cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. ThS. Phan Văn Cần đã tham gia nhiều cuộc điều tra, tổng điều tra lớn và nhiều dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu …

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: pvc3@huph.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *