PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Phó giáo sư (2020), Tiến sỹ Sức khoẻ môi trường (2015 – ĐH Công nghệ Queensland-QUT Australia), ThS Y tế công cộng (2007- ĐH Queensland UQ, Australia), Cử nhân Sức khoẻ môi trường (ĐH Flinders, Australia)

Chức danh và vị trí công tác:

  • Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển, trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế
  • Giảng viên cao cấp về Sức khoẻ môi trường
  • Là phản biện cho >10 tạp chí khoa học quốc tế uy tín trên thế giới, ví dụ BMJ, International Journal of Public Health, The Science of Total Environment, Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene… và 2 tạp chí khoa học trong nước: Tạp chí Y tế công cộng; Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển.

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Sức khoẻ môi trường, Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường, Biến đổi khí hậu và sức khoẻ.

Hồ sơ khoa học:

PGS. Trần Thị Tuyết Hạnh có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về Sức khoẻ môi trường. PGS. Tuyết Hạnh là chuyên gia tư vấn nghiên cứu của nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế như Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới, IDRC… và một số trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam. PGS. Tuyết Hạnh đã chủ nhiệm, điều phối, triển khai hơn 20 dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Anh, Canada, Thụy Điển, Thái Lan… và các tổ chức ở Việt Nam. PGS. Tuyết Hạnh đã công bố gần 50 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế và 30 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện trong nước. H-index = 12; i10 index = 16, citation 612 (Google Scholar).

ORCID: Tran Thi Tuyet Hanh https://orcid.org/0000-0002-9191-577X

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Tuyet_Hanh_Tran

Google scholar: https://scholar.google.com.au/citations?user=ULwm2GwAAAAJ&hl=en

Liên hệ:

P. A214, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: tth2@huph.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *