ThS. Vũ Quỳnh Mai

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Nghiên cứu sinh (2017 – Đại học Umea, Thụy điển), Thạc sỹ Kinh tế y tế (2015 – Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan), Cử nhân kế toán (2013 – Trường Đại học Thăng Long)

Chức danh và vị trí công tác:

Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực chuyên sâu: Kinh tế y tế

Hồ sơ khoa học:

ThS. Vũ Quỳnh Mai đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế y tế tại Trường ĐH Chulalongkorn, Thái Lan năm 2015 và bắt đầu chương trình Tiến sĩ Y tế công cộng tại Trường Đại học Umea, Thụy Điển năm 2017 với chủ đề “Sự khả thi và khả dụng của thang đo chất lượng cuộc sống EQ-5D-5L trong hoạch định chính sách y tế tại Việt Nam”. ThS. Mai đã tham gia nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế và là chuyên gia tư vấn cho các tổ chức về các lĩnh vực khác nhau của kinh tế y tế như đánh giá chi phí, chi phí hiệu quả các chương trình y tế tại Việt Nam.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6962-0564

Research Gatehttps://www.researchgate.net/profile/Mai_Vu22

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: vqm@huph.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *