ThS. Lê Tự Hoàng

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Thạc sỹ Y tế công cộng (2016, Viện Y học nhiệt đới Antwrep, Vương quốc Bỉ)

Cử nhân Y tế công cộng (2011, Đại học Y tế công cộng, Việt Nam)

Chức danh và vị trí công tác:

Giảng viên – Bộ môn Thống kê y tế, Khoa các Khoa học cơ bản, trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Sức khỏe môi trường, Bệnh không truyền nhiễm, Phương pháp nghiên cứu và phân tích số liệu

Hồ sơ khoa học:

ThS. Lê Tự Hoàng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, trong đó bao gồm việc là giảng viên cho bộ môn Thống kê y tế, đồng thời tham gia trong nhiều nghiên cứu/dự án với nhiều vai trò đa dạng: điều tra viên, điều phối viên, chủ nhiệm đề tài, tham gia xây dựng đề cương, viết báo cáo, phân tích số liệu, xuất bản ấn phẩm khoa học, v.v… Bên cạnh đó, các nghiên cứu/dự án mà ThS. Hoàng tham gia không chỉ giới hạn trong nước mà còn cùng với các tổ chức nước ngoài như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)…

Hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay của ThS. Hoàng là các bệnh không truyền nhiễm cũng như sức khỏe môi trường, đặc biệt về lĩnh vực biến đổi khí hậu. ThS. Hoàng đã tham gia xuất bản 12 bài báo trên các tạp chí quốc tế có bình duyệt và nhiều bài báo trên các tạp chí trong nước khác.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5482-7914

Research Gate:  https://www.researchgate.net/profile/Hoang_Le26

Liên hệ:

Bộ môn Thống kê y tế, Khoa Các khoa học cơ bản, Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: lth2@huph.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *