BS. Khương Quỳnh Long

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Bác sỹ Y Học Dự Phòng (2017- Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Chức danh và vị trí công tác:

Nghiên cứu viên độc lập

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Dịch tễ, thống kê y học

Hồ sơ khoa học:

Bs. Khương Quỳnh Long có hơn 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế và thực hiện các nghiên cứu về Y tế công cộng và lâm sàng (bao gồm viết đề cương nghiên cứu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo, viết bài báo và trình bày). BS. Khương Quỳnh Long đã tham gia với vai trò Nghiên cứu viên hoặc tư vấn nghiên cứu trong nhiều nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức quốc tế và Việt Nam như Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), FHI 360, Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI)… cũng như nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tại Việt Nam

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1232-6230

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Khuong_Quynh_Long

Liên hệ:

Email: khuongquynhlong@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *