Thu thập số liệu cho hoạt động xây dựng tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam”

Từtháng 06/2019 đếntháng 07/2019,  Công ty TNHH Giải pháp dữ liệu sức khỏe (HES) đã tiến hành đợt điều tra, thu thập số liệu cho hoạt động Xây dựng tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam” tại 5 tỉnh/thành phố của Việt Nam.

Mụctiêu:

Các mục tiêu cụ thể của hoạt động bao gồm:

  • Khảo sát tình hình thực hiện đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam.
  • Xây dựng tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam”.
  • Đánh giá khả năng áp dụng của tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam”.

Địa điểm tiến hành:

Hoạt động được tiến hành tại 5 tỉnh/thành phố của Việt Nam: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Phương pháp:

  • Tìm kiếm, tổng quan tài liệu đồng thời dựa trên kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn xây dựng tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam”.
  • Xin ý kiến chuyên gia/các đơn vị/đối tượng có liên quan đánh giá khả năng áp dụng của tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam”.
  • Rà soát tính sẵn có, tính đầy đủ và tính chính xác của số liệu dành cho các báo cáo phân tích kinh tế dược.

Đơn vị thực hiện:

Công ty TNHH Giải pháp dữ liệu sức khỏe (HES).

Đơn vị phối hợp:

Vụ Bảo hiểm Y tế – Bộ Y tế. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, đại diện bệnh viện, trường Đại học, Viện nghiên cứu có năng lực phân tích kinh tế dược tại địa bàn các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Đơn vị tài trợ:

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) thông qua Vụ Bảo hiểm Y tế

Nguồn:  Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *