ThS. Trần Tuấn Anh

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Chức danh và vị trí công tác

 • Thạc sỹ
 • Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Đại học Y tế công cộng..

Địa chỉ liên hệ

 • Phòng A508, Nhà A, Đại học Y tế công cộng,  Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
 • Điện thoại: 0983651252
 • Email: tta@huph.edu.vn

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu

 • Y tế công cộng
 • Kinh tế Y tế

Quá trình đào tạo

 • Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • Cử nhân Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ấn phẩm đăng trên tạp chí khoa học nước ngòai

 • Costs of treatments for refractive error, strabismus, and ptosis among children in Vietnam, 2019 (submitted to The International journal of health planning and management)
 • Evaluating the local health systems strengthening in response to hypertension prevention and control: Case study of Communities for Healthy Hearts in Ho Chi Minh city, Vietnam, 2019 (submitted to The VJSH)
 • Costs of providing smoking cessation services at primary health care level in Vietnam. Vu Quynh Mai; Hoang Van Minh, Tran Tuan Anh, Nguyen Thi Trang, Nguyen Truong Nam, Shelley D.
 • Jenkins, C., Minh, L.N., Anh, T.T., Ngan, T.T., Tuan, N.T., Giang, K.B., Hoat, L.N., Lohfeld, L., Donnelly, M., Van Minh, H. and Murray, L., 2018. Breast cancer services in Vietnam: a scoping review. Global health action, 11(1), p.1435344.
 • Minh, H.V., Mai, V.Q., Nhung, N.V., Hoi, L.V., Giang, K.B., Chung, L.H., Kien, V.D., Duyen, N.T., Ngoc, N.B., Anh, T.T. and Phuong, T.B., 2017. Costs of providing tuberculosis diagnosis and treatment services in Viet Nam. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 21(9), pp.1035-1040.
 • Van Minh H, Ngan TT, Ngoc NB, Kien VD, Mai VQ, Phuong TB, Anh TT, Giang KB, Van Tuong P, Duc HA et al: Methods for the 2016 Socioeconomic and Health Survey in Chi Linh Health and Demographic Surveillance System (CHILILAB HDSS). Asia-Pacific journal of public health 2017, 29(5_suppl):9S-17S.
 • Van Minh, H., Ngan, T.T., Mai, V.Q., My, N.T.T., Le Hong Chung, V.D.K., Anh, T.T., Ngoc, N.B., Van, V., Giap, N.M.C., Manh, P.D. and Giang, K.B., 2016. Tobacco control policies in Vietnam: Review on MPOWER implementation progress and challenges.
 • Hoang VM, Oh J, Tran TA, Tran TG, Ha AD, Luu NH, et al. Patterns of Health Expenditures and Financial Protections in Vietnam 1992-2012. Journal of Korean medical science. 2015;30 Suppl 2:S134-8.
 • Hoang VM, Tran TA, Ha AD, Nguyen VH. Cost of Hospitalization for Foodborne Diarrheal: A Case Study from Vietnam. Journal of Korean medical science. 2015;30 Suppl 2:S178-82.
 • Van Minh H, Tuan Anh T, Rocklov J, Bao Giang K, Trang le Q, Sahlen KG, Nilsson M, Weinehall L: Primary healthcare system capacities for responding to storm and flood-related health problems: a case study from a rural district in central Vietnam. Global health action 2014, 7:23007.
 • Van Minh H, Do YK, and Bautista MA, Tuan Anh TDescribing the primary care system capacity for the prevention and management of non-communicable diseases in rural Vietnam. The International journal of health planning and management 2014, 29(2):e159-173.
 • Capacity of providing health services for COPD and asthma patients in commune health centers, Vietnam, 2017 (draft)
 • Cost – effectiveness of population based tobacco control interventions in Vietnam (draft)

Ấn phẩm khoa học trong nước

 • Một số thông tin về hệ thống y tế Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *