ThS. Dương Trường Sinh

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Thạc sỹ (2020), Cử nhân Y tế công cộng (2011).

Chức danh và vị trí công tác:

Chuyên viên, Viện Khoa học Sức khỏe, Bệnh viện Bạch Mai.

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Quản lý Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ khoa học:

ThS. Dương Trường Sinh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các Cấp (cấp Quốc Gia, cấp Bộ, cấp Sở, Cấp Cơ sở và Hợp tác quốc tế…). ThS. Sinh đã tham gia với vai trò Thư ký của nhiều Hội nghị, hội thảo Khoa học, Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ, thư ký biên soạn Kỷ yếu Khoa học Công nghệ của Bệnh viện Bạch Mai, tham gia 02 đề tài cấp Cơ sở và 01 sáng kiến cải tiến cấp Bệnh viện.

Liên hệ:

Viện Khoa học Sức khỏe – Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Đường Giải phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

dtsinh89@gmail.com

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *