ThS. BS. Lê Anh Thư

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Thạc sỹ Y học

Chức danh và vị trí công tác:

  • Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học -BV Bạch Mai
  • Thư ký Hội đồng Khoa học Bệnh viện Bạch Mai
  • Thư ký Hội đồng Đạo đức Bệnh viện Bạch Mai

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Huyết học Truyền máu

Hồ sơ khoa học:

Năm 1993 tốt nghiệm Bác sỹ đa khoa – Đại học Y Hà Nội.

Năm 2008 bảo vệ luận văn Thạc sỹ Y học

Năm 2014 đến nay đang thực hiện Luận án Nghiên cứu sinh (chuẩn bị bảo vệ)

Đào tạo và quản lý:

17 năm kinh nghiệm vê lĩnh vực huyết học truyền máu với vai trò Bác sỹ chính tại Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai.

10 năm kinh nghiệm về quản lý nghiên cứu khoa học với vai trò lãnh đạo phòng Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bạch Mai.

Tham gia nghiên cứu khoa học:

Tham gia là thành viên nghiên cứu một số đề tài cấp Cơ sở, cấp Sở khoa học công nghệ Hà Nội, cấp Bộ Y tế, cấp Nhà nước với vai trò chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu chính.

Liên hệ:

 Viện khoa học sức khỏe – Bệnh viện Bạch Mai

leanhthu321@yahoo.com

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *