Thông báo Bài báo Khoa học Xuất bản Quốc tế tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2021

Viện Khoa học Sức khỏe – Bệnh viện Bạch Mai vui mừng thông tin tới các Thầy/Cô, Anh/Chị xuất bản quốc tế về phòng chống COVID-19 của Bệnh viện:

Bài báo: “Prevent and control cross-transmission of COVID-19 in hospital settings: Lessons learned from a national hospital in Hanoi, Vietnam”

Nhóm Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thảo Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đào Xuân Cơ, Đỗ Văn Thành, Đồng Văn Thành, Vũ Văn Giáp, Hoàng Văn Minh.

Đã được xuất bản trên tạp chí: Journal of Global health, IF 2 năm là: 2.899; IF 5 năm là: 4.151.

Thông tin bài báo và bản full-text có tại đường link:

http://www.jogh.org/documents/2021/jogh-11-03079.htm;

http://www.jogh.org/documents/2021/jogh-11-03079.pdf;

Chân thành cảm ơn nỗ lực và đóng góp của toàn thể Cán bộ Bệnh viện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

Kính thư,

Viện Khoa học Sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *