Nghiên cứu “Phân tích chi phí giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng hướng dẫn cai nghiện thuốc lá”

Tên nghiên cứu:

Phân tích chi phí giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng hướng dẫn cai nghiện thuốc lá

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh chi phí của 2 giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng quy trình chuẩn cai nghiện thuốc lá  bao gồm:

  1. Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng
  2. Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng và chuyển gửi tới nhân viên y tế cộng đồng.

Thời gian tiến hành:

2015 – 2016.

Địa điểm nghiên cứu:

Hà Nội, Thái Nguyên.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp tiếp cận chi phí dựa trên hoạt động.

Đơn vị chủ quản:

Trường Đại học Y tế công cộng.

Đơn vị phối hợp:

Viên Nghiên cứu Y xã hội học.

Đơn vị tài trợ

Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ.

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *