Nghiên cứu hợp tác với Vương quốc Anh về nâng cao kiến thức về ung thư tại Việt Nam

Tên nghiên cứu

Nghiên cứu nâng cao kiến thức về ung thư tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu:

 • Kiến thức và nhận thức của bệnh ung thư bao gồm các dấu hiệu, triệu chứng, các yếu tố nguy cơ phổ biến (bao gồm khoa học và không khoa học) của người dân Việt Nam.
 • Các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức về ung thư của người dân Việt Nam.
 • Các rào cản và khó khăn (nếu có).
 • Tính khả thi của một chiến dịch giáo dục ung thư theo đánh giá của cộng đồng.
 • Xác định tính khả thi và khả năng chấp nhận của cộng đồng về triển khai chiến dịch giáo dục ung thư tại Việt Nam theo quan điểm của các bên liên quan.

Mục tiêu cụ thể:

 • Điều tra kiến thức của bệnh ung thư và nhu cầu của cộng đồng về một chương trình giáo dục ung thư thông qua một cuộc khảo sát cắt ngang  trực tuyến;
 • Điều tra các yếu tố liên quan tới kiến thức của bệnh ung thư (ví dụ, các biến xã hội) thông qua các mô hình hồi quy Logistic;
 • Điều tra các rào cản, khó khăn nếu có thông qua các phương pháp thống kê mô tả và mô hình hồi quy;
 • Tìm hiểu tính khả thi và khả năng chấp nhận của việc triển khai chiến dịch ung thư trên cả nước bao gồm các đối tượng đích, các yếu tố dẫn tới sự thay đổi, tin nhắn, và  các kênh truyền thông thông qua khảo sát trực tuyến và/hoặc  thảo luận nhóm trực tuyến với một loạt các bên liên quan;
 • Xếp hạng các yếu tố có thể ảnh hưởng được xác định bởi các bên liên quan.

Thời gian tiến hành

Từ 01/06/2020 tới 15/07/2020

Địa điểm nghiên cứu

Hà Nội, Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu

Cấu phần 1: Nghiên cứu cắt ngang sát điều tra kiến thức về ung thư

Cấu phần 2: Hội thảo với các bên liên quan

Nhóm nghiên cứu

 • Tại QUB: TS. McShane (PI, nhà dịch tễ học ung thư) ; Dr Lohfeld (chuyên gia y tế công cộng toàn cầu/nhân chủng học y tế); Tiến sĩ Jenkins (trợ lý nghiên cứu) và TS. Belluigi (Sáng tạo nghệ thuật giáo dục).
 • Tại Việt Nam: GS. Hoàng Văn Minh (Phó hiệu trưởng, chuyên gia về phương pháp nghiên cứu và kinh tế y tế);PGS. Hồ Thị Hiền (Nghiên cứu viên, giảng viên);ThS. Đinh Thu Hà (Nghiên cứu viên, giảng viên), và Ths. Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nghiên cứu viên) hiện đang triển khai chương trình kiểm soát thuốc lá và các chương trình ung thư tại Việt Nam.

Đơn vị tài trợ

Dự án này được tài trợ bởi DfE-GCRF

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *