Hội thảo tập huấn phân tích nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2018, hội thảo tập huấn phân tích số liệu chi phí đã diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Thành phần tham dự gồm có:

  • TS Carl Schütte – Tổ chức Thinkwell
  • ThS Vũ Thị Quỳnh Mai –  Công ty TNHH Giải pháp dữ liệu sức khỏe (HES)
  • CN Hoàng Mạnh Thắng – Công ty TNHH Giải pháp dữ liệu sức khỏe (HES)

Hội thảo nhằm mục tiêu: bước đầu phân tích dữ liệu chi phí thu thập được tại các trạm y tế, trung tâm y tế tuyến quận/huyện, các dữ liệu chi phí tại tuyến tỉnh/thành phố, tuyến khu vực và quốc gia phục vụ cho nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”. Nghiên cứu là 1 phần của dự án Immunization Costing Action Network (ICAN) thực hiện tại Việt Nam.

Trong đó bao gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Rà soát và bước đầu phân tích số liệu dựa trên hướng dẫn của ICAN;
  • Thảo luận hướng xử lý với các giá trị ngoại lai và các vấn đề khác có thể gặp phải trong quá trình phân tích dữ liệu;
  • Rà soát hướng dẫn trình bày và báo cáo
  • Chia sẻ 1 số kết quả phân tích chi phí
  • Chuẩn bị và lên kế hoạch cho quan điểm chi phí.

Chương trình hội thảo: chi tiết xem tại đây.

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp. Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều thông tin cần thiết, hữu ích cho việc phân tích số liệu và chuẩn bị báo cáo trong thời gian tới.

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *