Hội thảo: Bằng chứng chi phí chương trình tiêm chủng trong ban hành chính sách và thực tiễn

Tên hội thảo:

Hội thảo: Bằng chứng chi phí chương trình tiêm chủng trong ban hành chính sách và thực tiễn

Mục tiêu hội thảo:

Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ, trình bày các kết quả của các nghiên cứu chi phí thuộc mạng lưới hành động vì chi phí tiêm chủng (Immunization Costing Action Network – ICAN) và kế hoạch truyền thông và chia sẻ các kết quả nghiên cứu này.

Mục tiêu cụ thể của hội thảo gồm: 

 • Thảo luận việc phân tích và ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu chi phí tiêm chủng
 • Xây dựng dự thảo kế hoạch hành động “từ bằng chứng tới chính sách và thực tiễn” nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa các kết quả nghiên cứu vào kế hoạch và xây dựng ngân sách, quản lý chương trình và ban hành chính sách
 • Thảo luận các bài học kinh nghiệm thực tiễn trong việc trình bày và truyền thông (kết quả nghiên cứu)
 • Tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghiên cứu và hoạt động đưa bằng chứng đến chính sách và thực hiện nhằm phát triển sản phẩm chung của mạng lưới ICAN.

Thời gian và địa điểm:

3 ngày, từ ngày 24/04/ 2019 đến 26/04/2019

Địa điểm: 

Khách sạn JW Marriott Marquis, Dubai (UAE)

Thành phần tham dự:

 • Tổ chức ThinkWell
 • Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation
 • John Snow, Inc. (JSI)
 • Tổ chức Genesis Analytics
 • Việt Nam: Đại học Y tế công cộng, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế)
 • Tazania: Viện sức khỏe Ifakara; Vụ chính sách và phát triển, Đơn vị phát triển tiêm chủng và vắc xi (Bộ Y tế)
 • Indonesia: Viện Nghiên cứu sức khỏe và phát triển quốc gia; Đại học Indonesia; Đơn vị Tiêm chủng/Tiêm chủng mở rộng (Bộ Y tế); Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (Bộ Y tế)

Nội dung hội thảo: 

Tại hội thảo, ba nước Việt Nam, Indonesia và Tazania lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu về chi phí thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trong khuôn khổ dự án nghiên cứu chi phí thuộc mạng lưới ICAN.

Các nội dung về trình bày, hướng dẫn, thảo luận, phân tích về các cách thức tiến hành để làm sao các kết quả nghiên cứu chi phí này được sử dụng cho quá trình ban hành các chính sách y tế liên quan tại các quốc gia Indonesia, Tazania và Việt Nam cũng được thực hiện tại hội thảo lần này.

Hội thảo được đánh giá là thành công và kết thúc tốt đẹp sau ba ngày làm việc.

Chương trình hội thảo

Chương trình hội thảo được xem tại đây

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *