Giới thiệu Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine- JoCM) thuộc Bệnh viện Bạch Mai

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine- JoCM) (https://jocm.vn) là tạp chí khoa học có bình duyệt (Peer-reviewed journal) chính thức và duy nhất của Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí có nhiệm vụ:

1) Công bố các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, cộng tác viên của Bệnh viện Bạch Mai và các nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ, thực hành chuyên môn và hợp tác trong nước và quốc tế của Bệnh viện Bạch Mai;

2) Nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cộng tác viên của nBệnh viện Bạch Mai; và

3) Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học- công nghệ và làm cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trong cộng đồng các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine- JoCM) xuất bản các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực:

* Y học lâm sàng

* Các chủ đề y học y học cơ sở, cơ bản, hệ thống y tế, dịch vụ y tế có liên quan đến các dịch vụ y học lâm sàng

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine- JoCM) xuất bản các loại bài báo sau:

* Nghiên cứu gốc (Original papers);

* Tổng quan (Review papers);

* Phương pháp nghiên cứu (How to papers);

* Thiết kế nghiên cứu (Design papers);

* Bình luận (Commentary);

* Tóm tắt luận án, luận văn (Thesis review/dissertation review).

* Thông tin khoa học công nghệ y-dược (Pharmacetical and medical scientific information)

Video giới thiệu về JoCM: Tại đây

Địa chỉ liên hệ:

Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh Viện Bạch Mai, Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. Website: https://jocm.vn  Email: jocm@bachmai.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *