CN. Phạm Hồng Tư

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Cử nhân Y tế công cộng (2013 – Trường Đại học Y tế Công cộng)

Chức danh và vị trí công tác:

Chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học – Viện Khoa học sức khỏe

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Dịch tễ – thống kê

Hồ sơ khoa học:

Đào tạo:

Được đào tạo tại trường Đại học Y tế công công Hà Nội. Trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp đã có:

  • 01 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc với vai trò cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD).
  • Hơn 06 năm làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai trong đó:
  • 02 năm với vai trò thư ký dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai.
  • 04 năm với vai trò chuyên viên phòng Nghiên cứu khoa học – Bệnh viện Bạch Mai.
  • 02 năm với vai trò Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam.

Tham gia nghiên cứu khoa học:

Tham gia là thành viên nghiên cứu một số đề tài cấp Cơ sở, cấp Sở khoa học công nghệ Hà Nội, cấp Nhà nước với vai trò thành viên nghiên cứu.

Liên hệ:

Viện khoa học sức khỏe – Bệnh viện Bạch Mai

phamtu02@gmail.com

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *