CN. Hoàng Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Cử nhân (2018-Trường Đại học Y Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác:

Sinh viên thạc sĩ Dịch tễ học thực địa, trường Đại học Quốc gia Úc

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học và dịch tễ học

Hồ sơ khoa học:

CN. Hoàng Thị Ngọc Anh có 02 năm kinh nghiệm tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, biên tập sách về nghiên cứu can thiệp, tổ chức các hội thảo chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu khoa học và kinh tế y tế. CN. Hoàng Thị Ngọc Anh hiện theo học chương trình Thạc sĩ Dịch tễ học thực địa tại trường Đại học Quốc gia Úc (2020-2022). CN. Ngọc Anh đã có kinh nghiệm làm việc với một số cơ quan, tổ chức quốc tế như cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cũng như một số trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tại Việt Nam. CN. Ngọc Anh đã công bố 08 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế trong năm 2020.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5675-9396

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Ngoc_Anh_Hoang4

Liên hệ:

Email: ngoc-anh.hoang@anu.edu.au/ htna@huph.edu.vn

Sđt: +84 (86) 577 0967

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *