Tên chương trình:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP HUẤN XÂY DỰNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ CHĂM SÓC, PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT (MODULE: THỰC HÀNH)
 
Thời gian:
Ngày Chủ nhật, 30 và 31/05/2020
 
Địa điểm:
Hội trường Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai
 
Mục tiêu: 
Nhằm nâng cao năng lực về dựng cấu phần của giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật trong lĩnh vực y tế cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai
 
Thành phần tham dự: 
Số lượng: 130 cán bộ tham dự, bao gồm:  Lãnh đạo Viện/Trung tâm/Khoa phòng; Điều dưỡng trưởng; Cán bộ được giao xây dựng giá của gói dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật 
 
Giảng viên - trợ giảng:  

Giảng viên: ThS. Vũ Quỳnh Mai - Trường Đại học Y tế công cộng  

Trợ giảng: ThS. Đỗ Thị Vân Anh - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Nội dung học tập:

  • Tính toán được đầy đủ các chi phí dựa trên phương pháp phân bổ từng bước.
  • Tính toán được giá dịch vụ y tế dựa trên chi phí.

 

Nội dung chương trình xem tại đây
 
Một số hình ảnh về chương trình đào tạo (ngày 30 và 31/05/2020)

 

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Chủ đề :