Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Tiến sỹ (2017- Đại học Y Hà Nội), Thạc sỹ (2011 – Đại học New South Wales, Bác sỹ (2000-Trường Đại học Y Hà Nội)

 Chức danh và vị trí công tác: 

  • Trưởng Bộ môn Sức khỏe Toàn cầu, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

 Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Sức khỏe toàn cầu, Thống kê y sinh học, Dịch tễ học và Phương pháp nghiên cứu khoa học y học 

Hồ sơ khoa học:

TS. Hoàng Thị Hải Vân có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về Thống kê y sinh học, phương pháp nghiên cứu khoa học, dịch tễ học và súc khỏe toàn cầu. TS Hoàng Thị Hải Vân là chuyên gia tư vấn nghiên cứu của nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Save Children, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, …cũng như nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tại Việt Nam. TS Vân đã tham gia nhiều nghiên cứu đề tài các cấp bao gồm cấp nhà nước, cấp bộ, chủ nhiệm nhiều đề tài cấp cơ sở. Tham gia nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Hoa Kỳ … và đã công bố hơn 40 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện trong nước và quốc tế.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5913-612X

Liên hệ:

Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Email: hoangthihaivan@hmu.edu.vn

Chủ đề :