Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Tiến sỹ công tác xã hội (2014- Đại học Quốc Gia Philippines, Philippines), Thạc sỹ công tác xã hội (2011- Đại học Phụ nữ Philippines, Philippines), Cử nhân công tác xã hội (2009- Đại học Lao động Xã hội).

Chức danh và vị trí công tác: 

  • Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế
  • Biên tập viên Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Công tác xã hội trong bệnh viện, công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, giáo dục – đào tạo công tác xã hội trong bệnh viện.

Hồ sơ khoa học:

TS. Phạm Tiến Nam có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy về công tác xã hội, đặc biệt công tác xã hội trong bệnh viện. TS. Phạm Tiến Nam là chuyên gia tư vấn đào tạo công tác xã hội của nhiều cơ quan, tổ chức, các cơ sở đào tạo như: Bộ Lao động, Thương binh, và Xã hội; Bộ Y tế; Trường Đại học Y tế công cộng; Học viện Phụ nữ Việt Nam; Học viện Khoa học Xã hội… TS. Phạm Tiến Nam đã chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở, tham gia 2 đề tài cấp Bộ, 2 dự án nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế, và đã công bố 7 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0613-2173

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Nam_Pham41

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ptn1@huph.edu.vn

Chủ đề :