Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Tiến sỹ (2019, Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam), Thạc sỹ (2011- Đại học Groningen- Hà Lan), Dược sy  (2005-Trường Đại học Dược Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác: 

Giảng viên Đại học Dược Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Đánh giá kinh tế y tế, đánh giá kinh tế Dược, Dịch tễ Dược và các nghiên cứu bằng chứng y khoa sử dụng trong Đánh giá công nghệ Y tế

Hồ sơ khoa học:

TS. Phạm Nữ Hạnh Vân hiện là giảng viên tại Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội giảng dạy và nghiên cứu về Dịch tễ Dược, Kinh tế Dược/ Đánh giá công nghệ Y tế. TS. Phạm Nữ Hạnh Vân có kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước về đánh giá công nghệ y tế các chương trình y tế và đánh giá kinh tế Dược cho các phác đồ sử dụng thuốc ở Việt Nam. Cô tham gia và đóng góp tích cực các hoạt động chung của mạng lưới chuyên gia Kinh tế Dược, hướng tới sự phát triển bền vững của đánh giá kinh tế Dược/ Đánh giá công nghệ Y tế ở Việt nam.  

ORCID:  https://orcid.org/my-orcid?justRegistered

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Van_Pham90

 Liên hệ:

Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Email: vanpnh@hup.edu.vn 

Chủ đề :