Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Sau Tiến sĩ (2010-11-Đại học Johns Hopkins, Baltimore, Hoa Kỳ ; 2008-10 – Đại học Y Baylor, Houston, Hoa Kỳ); Tiến sĩ (2004-2008 – Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill, Hoa Kỳ); Thạc sĩ (1998-2000 – Đại học Indonesia, Indonesia); Bác sĩ (1989-1995 – Đại học Y Hà Nội, Việt Nam).

 Chức danh và vị trí công tác: 

  • Chuyên gia Theo dõi, Giám sát và Nghiên cứu, Alive & Thrive Đông Nam Á, FHI 360.
  • Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học South California (Hoa Kỳ).

 

 Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học định lượng và định tính.

Dịch tễ học, Dinh dưỡng, Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, Bệnh không lây nhiễm.

Hồ sơ khoa học:

TS. Nguyễn Thanh Tuấn là một nhà dịch tễ học y tế đã cống hiến hơn 20 năm cho y tế quốc tế. Công việc của TS. Tuấn tập trung vào sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ của chúng cũng như bình đẳng về sức khỏe. Trong 5 năm lại đây, TS. Tuấn đã mở rộng nghiên cứu của mình bao gồm ngân hàng sữa mẹ, chính sách dinh dưỡng, tăng cường hệ thống y tế, hệ thống thực phẩm, và kinh tế. TS. Tuấn có kinh nghiệm làm việc, hỗ trợ kỹ thuật hoặc thực hiện các nghiên cứu (bao gồm phân tích dữ liệu thứ cấp hoặc đánh giá tại bàn) tại 20 quốc gia trên thế giới. TS. Tuấn Nguyễn phụ trách và hỗ trợ kỹ thuật trong theo dõi, giám sát, đánh giá ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á để đáp ứng nhu cầu cao của FHI 360 và kỳ vọng của các nhà tài trợ và các bên liên quan. TS. Tuấn đã công bố 45 bài bài báo có phản biện, 20 chương sách hoặc báo cáo, 70 bài trên báo và tạp chí khác. TS Tuấn đã nhận được chín giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Học giả Khởi nghiệp của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ và Giải thưởng Nhà lãnh đạo Khoa học Mới từ FHI 360.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0737-430X

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Tuan_Nguyen144

Publons profile: https://publons.com/researcher/3413423/tuan-nguyen

Websites: https://sites.google.com/view/tuan-nguyen-fhi360

 

Liên hệ:

Alive & Thrive Southeast Asia / FHI 360. 702, Opera Business Center, 60 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam

Email: tnguyen@fhi360.org

Chủ đề :