Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Tiến sĩ Y tế công cộng (2018 – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Việt Nam)

Cử nhân Y tế công cộng (2010 – Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam)

Chức danh và vị trí công tác: 

Giảng viên, Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế, Trường Đại học Y tế công cộng

 Lĩnh vực chuyên môn sâu:

Chính sách y tế, hệ thống y tế, sức khỏe sinh sản

 Hồ sơ khoa học:

TS.Lưu Thị Kim Oanh có hơn 10 năm kinh nghiệm về các nghiên cứu y tế công cộng, trong đó chủ yếu là các nghiên cứu về sức khỏe sinh sản, hệ thống y tế, chính sách y tế.  TS. Lưu Thị Kim Oanh đã tham gia với vai trò nghiên cứu viên, thư ký khoa học trong nhiều nghiên cứu cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp nhà nước của Việt Nam cũng như nhiều nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức quốc tế. TS. Oanh là tác giả đứng đầu hoặc đồng tác giả của hơn 10 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4381-4015

 Liên hệ:

https://lh4.googleusercontent.com/b18Tb-mWxU-UTzpW4TZlG0tOeZRWQj6DG_HJstjHp5b4HE8jjz3ZvZPpLlEngFBvGgPCx0zWXAkK5q0KyczremfUfwizCqaSj4IRCLafU5E2NKCg6QIVAwTzzGenWEkbVLgd5ak Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

https://lh5.googleusercontent.com/mkfO30cWPD9Ajn6OSdrbZlkY_vCzsONymjxnfPDEPOVAWbUA2GqSzQ8N7vWx7PpRUaQAocXYlju63Hi_lMBHWVJLgSxSaFaYnfSzfS9eXsRNQYHn7InFh8rlRZY84US6WQ6XoOs ltko@huph.edu.vn

Chủ đề :