Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Tiến sỹ (2017 - Đại học Uppsala, Thụy điển), Cử nhân Y tế công cộng (2006 - Trường Đại học Y tế công cộng)

Chức danh và vị trí công tác: 

  • Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công Nghệ, Trường Đại học Y tế công cộng
  • Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng
  • Thành viên Ban biên tập Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển.
  • Thành viên, Hội động đạo đức Y sinh, Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế
  • Giảng viên lĩnh vực Sức khỏe sinh sản

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Sức khỏe sinh sản (reproductive health), Phương pháp nghiên cứu khoa học (research methodology) và Nghiên cứu triển khai (implementation science)

Hồ sơ khoa học:

TS. Dương Minh Đức có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Sức khỏe sinh sản. TS cũng tham gia nhiều hoạt động tư vấn nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Phát triển châu Á… cũng như nhiều các nghiên cứu ở Việt Nam. TS. Đức đã tham gia hơn 10 dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển, Trung Quốc… và đã công bố khoảng 30 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4415-5229

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Duong_Duc3

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: dmd@huph.edu.vn

Chủ đề :