Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Tiến sỹ y tế công cộng (2019- Đại học Queensland University of Technology, Úc), Thạc sỹ y tế công cộng (định hướng Dịch tễ- thống kê y sinh) (2010 – Đại học The University of Melbourne, Úc),  Dược sỹ (2004-Trường Đại học Dược Hà Nội).

Chức danh và vị trí công tác: 

Giảng viên Khoa Sức khoẻ Môi trường – nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Quản lý thảm hoạ, Sức khoẻ tâm thần, Các yếu tố tác động lên sức khoẻ.

Hồ sơ khoa học:

TS Đỗ Thị Hạnh Trang có hơn 10 năm giảng dạy, nghiên cứu và làm chuyên gia tư vấn về Quản lý thảm hoạ nói chung và các hậu quả về sức khoẻ của thảm hoạ. TS. Trang đã chủ trì và tham gia các hoạt động tư vấn về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý thảm hoạ với nhiều tổ chức uy tín như Trung tâm phòng ngừa thảm hoạ Á (ADPC), Tổ chức Y tế thế giới, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ,  các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực cứu trợ thảm hoạ như Plan International, Save the Children, Care International  …TS Trang cũng có mối quan tâm đặc biệt nghiên đến cứu về sức khoẻ tâm thần và các yếu tố tác động lên sức khoẻ. TS Trang đã chủ trì hoặc tham gia xuất bản 8 bài báo trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế. 

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8896-6974

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Trang_Do14

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: dtht@huph.edu.vn

Chủ đề :