Học hàm, học vị, chuyên ngành:

  • Tiến sỹ (2011- Viện Karolinska, Thuỵ Điển
  • Cử nhân (2005- Đại học Sydney, Úc)

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Miễn dịch-sinh học phân tử, truyền nhiễm

Hồ sơ khoa học:

TS. Đặng Vũ Phương Linh tốt nghiệp Viện Karolinska, Thuỵ Điển với đề tài nghiên cứu về sự thay đổi của hệ miễn dịch trên bệnh nhân HIV, từ đó TS. Linh tiếp tục nghiên cứu về dịch tễ học, sinh học phân tử và miễn dịch của virus HIV trên bệnh nhân nhi và bệnh nhân nam đồng tính (MSM) nhiễm HIV tại Việt Nam. Hiện nay TS Linh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu về HIV và đã công bố 13 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế. TS. Linh cũng chủ trì và tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở và hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Viện Karolinska, Thuỵ Điển; Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản; Trường Đại học Padjadjaran, Indonesia; King’s College London, Anh; Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai…

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6886-2713

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Linh_Dang30

Liên hệ:

Mulberry lane, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Email: phuonglinh.j@gmail.com

Chủ đề :