Chức danh và vị trí công tác

 • Thạc sĩ Quản lý & Phân tích Dữ liệu 
 • Cử nhân Kế toán & Phân tích Kinh doanh
 • Giám đốc

 

Địa chỉ liên hệ

 • Email: vhn@hes.vn | 123hoangnam@gmail.com
 • Điện thoại: 0869 013 810 (Phone/Zalo)
 • Park 8, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam

 

Chuyên môn

 • Quản lý & Phân tích Dữ liệu
 • Kế toán & Phân tích Kinh doanh
 • Quản lý Chuỗi vận hành và Cung ứng

 

Học vấn

 • Thạc sĩ Quản lý & Phân tích Dữ liệu, Đại học McGill, Montreal, Canada
 • Cử nhân Kế toán & Phân tích Kinh doanh, Đại học Creighton, Omaha, Hoa Kỳ

 

Kinh nghiệm quản lý & làm việc

 • Tư vấn Phân tích Đối tác Cung ứng Dược phẩm | McKesson | Montreal, Canada
 • Phân tích Kinh doanh | Khối KHDN Lớn, SeABank | Hà Nội, Việt Nam
 • Quản lý Chi nhánh | Chuỗi nhà hàng Hy Lạp King Kong | Omaha, Hoa Kỳ
 • Kế toán và Báo cáo tài chính | Verizon Media/Yahoo! | Omaha, Hoa Kỳ
 • Tư vấn Rủi ro Công nghệ doanh nghiệp  | Deloitte & Touch | Omaha, Hoa Kỳ
 • Quản lý cửa hàng | iJay Apple Store | Omaha, Hoa Kỳ
 • Nghiên cứu Thị trường | Enrst & Young | Hà Nội, Việt Nam
 • Quản lý Ký túc xá | ĐH Creighton | Omaha, Hoa Kỳ
 • Quản lý Tổ hợp thể thao | ĐH Creighton | Omaha, Hoa Kỳ

 

Chủ đề :