Học hàm, học vị, chuyên ngành:

  • Thạc sĩ Y tế Công cộng (2017 - Đại học Johns Hopkins, Mỹ)
  • Bác sĩ đa khoa (2015 - Trường Đại học Y Hà Nội)

 Chức danh và vị trí công tác: 

  • Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Khoa Dịch Tễ, Trường Y tế công cộng T.H.Chan, Đại học Harvard
  • Giảng viên, Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Hà Nội

 Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

  • Dịch tễ và phòng chống ung thư
  • Giáo dục trong y khoa
  • Thống kê y học

 Hồ sơ khoa học:

Tùng hiện đang là giảng viên tại Đại học Y Hà nội với 5 năm kinh nghiệm với các dự án nghiên cứu dịch tễ với vai trò chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu viên và phân tích số liệu.

Chủ đề nghiên cứu của Tùng tập trung vào dịch tễ và phòng chống ung thư ở các nước đang phát triển, ảnh hưởng của tương tác gen-môi trường lên nguy cơ và kết cục của bệnh ung thư. Tùng cũng tham gia vào các đề tài liên quan đến giáo dục và sức khỏe tâm thần của sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam (cập nhật tới 2/2021)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7242-8976

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1hhELKEAAAAJ&hl=en

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Tung_Pham22/

Liên hệ:

Email: phamthanhtung@hmu.edu.vn

Chủ đề :