Học hàm, học vị, chuyên ngành:

  • Thạc sĩ Y tế Công cộng (2020 – Viện Ung thư Quốc gia, Trường Cao học về Khoa học và Chính sách Ung Thư, Hàn Quốc)
  • Cử nhân Y tế công cộng (2016 - Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội)

 Chức danh và vị trí công tác: 

  • Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Đại học Y tế công cộng (Hà Nội)

 Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

  • Kinh tế Y tế

Hồ sơ khoa học:

Duyên tốt nghiệp chuyên ngành Y tế công cộng năm 2016 với định hướng Dịch tễ  - Thống kê Y sinh học và bắt đầu hoạt động tập trung về Kinh tế Y tế từ đó. Duyên đã có hơn 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu tập trung chủ yếu về bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ như thuốc lá. Duyên cũng có kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến xây dựng mô hình đánh giá kinh tế y tế, đánh giá công nghệ y tế và các nghiên cứu hỗ trợ hoạch định chính sách về thuế thuốc lá, rượu bia và bảo hiểm y tế.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6692-2110

Research Gate:  https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Duyen7

 Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ntd@huph.edu.vn

Chủ đề :