ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Cộng tác viên

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Nghiên cứu sinh (2020 - nay - Đại học Gothenburg, Thụy điển),

Thạc sỹ Y tế công cộng (2018- Trung tâm Ung thư Quốc Gia, Trường Cao học về Khoa học và Chính sách Ung Thư, Hàn Quốc)

Cử nhân Y tế công cộng (2015- Đại học Y Hà Nội, Việt Nam)

 

Chức danh và vị trí công tác: 

Nghiên cứu viên - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Y tế công cộng, Phương pháp nghiên cứu khoa học

 Hồ sơ khoa học:

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng có hơn 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế và thực hiện các nghiên cứu y tế công cộng, tập trung vào bệnh không lây nhiễm và dự phòng ung thư. Các nghiên cứu mới triển khai gần đây do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng tham gia với vai trò Nghiên cứu viên hoặc Điều phối viên thường tập trung vào các nghiên cứu tổng quan hệ thống, tác động của các chính sách kiểm soát thuốc lá đối với hành vi của người hút thuốc (trên các quốc gia có triển khai nghiên cứu đánh giá cacs chính sách kiểm soát thuốc lá), hay tác động của các chương trình giáo dục đến kiến thức và nhận thức về ung thư ở Việt Nam.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3615-0698

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Phuong_Nguyen706

 Liên hệ:

 Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 ntnp@huph.edu.vn

Chủ đề :