Học hàm, học vị, chuyên ngành:

  • Thạc sỹ Dịch tễ học xã hội (2013, Đại học UCL, Anh)
  • Cử nhân Y tế công cộng (2008, Đại học Y tế công cộng, Việt Nam)

Chức danh và vị trí công tác: 

Giảng viên – Bộ môn Thống kê y tế, Khoa các Khoa học cơ bản, trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Dịch tễ học không truyền nhiễm, Sức khỏe môi trường, phương pháp nghiên cứu khoa học

Hồ sơ khoa học:

ThS. Ngân đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, trong đó bao gồm việc là giảng viên cho bộ môn Dịch tễ, giảng viên bộ môn Thống kê y tế, đồng thời tham gia trong nhiều nghiên cứu/dự án với nhiều vai trò đa dạng: điều phối viên, điều tra viên, tham gia xây dựng đề cương, viết báo cáo, phân tích số liệu, xuất bản ấn phẩm khoa học, v.v… Bên cạnh đó, ThS. Ngân cũng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn với các tổ chức nước ngoài như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), Ngân hàng thế giới (World Bank)…

Hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay của ThS. Hoàng là dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm cũng như sức khỏe môi trường và các phương pháp nghiên cứu. ThS. Ngân đã tham gia xuất bản 6 bài báo trên các tạp chí quốc tế có bình duyệt và nhiều bài báo trên các tạp chí trong nước khác.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0199-234X

Research Gate:  https://www.researchgate.net/profile/Ngan_Nguyen24

Liên hệ:

Bộ môn Thống kê y tế, Khoa Các khoa học cơ bản, Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ntkn@huph.edu.vn

Chủ đề :