Học hàm, học vị, chuyên ngành:

  • Thạc sỹ Y tế công cộng (2018Chương trình quốc tế- Đại học Y Hà Nội, Việt Nam)
  • Cử nhân Y tế công cộng (2012 – Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam)

Chức danh và vị trí công tác: 

Giảng viên- Bộ môn Tin học y tế, Khoa các Khoa học cơ bản, trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Tin học y tế, Sức khoẻ tâm thần, Bệnh không truyền nhiễm, Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hồ sơ khoa học:

Ths.Nguyễn Hằng Nguyệt Vân đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, bao gồm tham gia giảng dạy tại Bộ môn Tin học y tế, cũng như tham gia nhiều dự án, nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng. Ths Vân đã tham gia các các nghiên cứu từ cấp cơ sở, cấp Bộ cho đến các dự án hợp tác quốc tế với đa dạng các vai trò từ điều tra viên, nghiên cứu viên, điều phối viên cho đến chủ nhiệm đề tài trong các lĩnh vực tin học y tế, sức khoẻ tâm thần và bệnh không truyền nhiễm. Năm 2012-2015, Ths Vân đã tham gia với vai trò trợ lý điều phối dự án “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng định hướng Quản lý thông tin y tế tại Việt Nam” do Quỹ Rockerfeller và CDC Hoa Kỳ tài trợ. Bên cạnh đó, Ths Vân đã tham gia 3 xuất bản quốc tế, đứng tên đầu 1 xuất bản quốc tế và là tác giả chính trong nhiều bài báo của tạp chí khoa học có uy tín trong nước.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6038-5772

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Van_Nguyen70

Liên hệ:

Bộ môn Tin học y tế, Khoa các Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 Email: nhnv@huph.edu.vn

Chủ đề :