Học hàm, học vị, chuyên ngành:

  • Thạc sỹ Y tế công cộng (2019- Đại học Umea, Thụy Điển)
  • Cử nhân Y tế công cộng (2015- Đại học Y tế công cộng, Việt Nam)

Chức danh và vị trí công tác: 

Nghiên cứu viên - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Y tế công cộng, Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hồ sơ khoa học:

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu y tế công cộng, y xã hội học (bao gồm viết đề cương nghiên cứu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, điều phối và giám sát triển khai thực địa thu thập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo, viết bài báo và trình bày). ThS. Nguyễn Bảo Ngọc đã tham gia với vai trò Nghiên cứu viên hoặc Điều phối viên trong nhiều nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức quốc tế và Việt Nam như Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, Liên minh Phòng chống lao và bệnh phổi The UNION, PATH… cũng như một số dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Anh, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam và là tác giả đứng đầu hoặc đồng tác giả của hơn 10 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0316-7450

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Ngoc85

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Emai: nbn@huph.edu.vn

Chủ đề :