Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Thạc sỹ Y tế công cộng (2016 - Trường Đại học Khoa học và Chính sách Ung Thư, Trung tâm Ung thư Quốc Gia, Hàn Quốc)

Cử nhân Quản trị kinh doanh (2011- Đại học Thương Mại, Việt Nam)

Chức danh và vị trí công tác:

  • Giảng viên Bộ môn Thống kê Tin học Y học, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội (2016 – nay)
  • Chuyên viên Phòng QLKH-HTQT, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội (2011-2016)

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học và thống kê y sinh học

Hồ sơ khoa học:

ThS. Lưu Ngọc Minh có gần 5 năm kinh nghiệm trong giảng dạy nghiên cứu khoa học và thống kê y sinh học. ThS Lưu Ngọc Minh có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến kiểm soát bệnh không lây nhiễm, kiểm soát thuốc lá, ứng dụng các kỹ thuật thống kê trong nghiên cứu. ThS Minh tham gia vào nhiều nghiên cứu khoa học hợp tác giữa các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tham gia công bố 8 bài báo khoa học có phản biện quốc tế và nhiều bài báo khoa học trong nước.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6363-8894

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Luu_Ngoc_Minh

Liên hệ:

Phòng 415 Nhà A7, Bộ môn Thống kê Tin học Y học, Đại học Y Hà Nội

Email: luungocminh@hmu.edu.vn

 

Chủ đề :