Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Thạc sĩ Thống kê Y Sinh, Đại học Hasselt (2017)

 Chức danh và vị trí công tác: 

Giảng viên Bộ môn Thống kê Tin học Y Học, Đại học Y Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học, thống kê và phân tích xử lý dữ liệu

Hồ sơ khoa học:

ThS Lê Xuân Hưng có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học, thống kê và phân tích xử lý dữ liệu. hS Lê Xuân Hưng là chuyên gia tư vấn nghiên cứu của nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á… cũng như nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tại Việt Nam.

ThS Hưng tham gia thiết kế và xây dựng hệ thống dữ liệu quy mô lớn như Hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử DHIS2-BYT, Hệ thống giám sát và quản lý lao quốc gia, Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và nhiều dự án khác.

ThS Hưng đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Hà Lan, Hàn QuốcTrung Quốc và Thái Lan… và đã công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1957-8529

Liên hệ:

Đại học Y Hà Nội, 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Email: lexuanhung@hmu.edu.vn

Chủ đề :