Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Thạc sĩ Y tế Quốc tế - Đại học Tokyo Nhật Bản (2008 – 2010)

Cử nhân Y tế công cộng – Đại học Y Hà Nội (2000 – 2004)

Chức danh và vị trí công tác: 

  • Giảng viên Bộ môn Thống kê Tin học Y học, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội (2013 – nay)
  • Cán bộ chương trình, Điều phối viên các tổ chức Helen Keller tại Việt Nam ( 2012 – 2013), Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam ( 2011 – 2012), Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (2010 – 2011), Chương trình hợp tác y tế Việt Nam – Thuỵ Điển, Bộ Y tế (2005 – 2008)

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học và thống kê y sinh học

Hồ sơ khoa học:

ThS. Đinh Thái Sơn có gần 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy nghiên cứu khoa học và thống kê y sinh học. ThS Đinh Thái Sơn có kinh nghiệm trong nghiên cứu, đánh giá các chương trình y tế của các đơn vị, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. ThS Sơn tham gia vào nhiều nghiên cứu khoa học hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tham gia công bố 10 bài báo khoa học có phản biệnquốc tế và nhiều bài báo khoa học trong nước.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9988-4587

Liên hệ:

Phòng 415 Nhà A7, Bộ môn Thống kê Tin học Y học, Đại học Y Hà Nội

Email: dinhthaison@hmu.edu.vn

 

Chủ đề :