Viện Khoa học Sức khỏe - Bệnh viện Bạch Mai vui mừng thông tin tới các Thầy/Cô, Anh/Chị xuất bản quốc tế về phòng chống COVID-19 của Bệnh viện:

Bài báo: "Successful containment of a COVID-19 outbreak in Bach Mai Hospital by prompt and decisive responses"

Nhóm Tác giả: Hoàng Văn Minh, Trần Thị Phương ThảoNguyễn Thị Ngọc PhươngNguyễn Thị Hải YếnNguyễn Quang Tuấn.

Đã được xuất bản trên tạp chí: Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, IF năm 2019 là: 1.94; IF 5 năm là: 1.955. 

Thông tin bài báo có tại: liên kết

Chân thành cảm ơn nỗ lực và đóng góp của toàn thể Cán bộ bệnh viện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

Kính thư,

Viện Khoa học Sức khỏe.

Chủ đề :