Viện Khoa học Sức khỏe - Bệnh viện Bạch Mai vui mừng thông tin tới các Thầy/Cô, Anh/Chị bài báo khoa học xuất bản Quốc tế về lĩnh vực Ngoại khoa của Bệnh viện trong tháng 7/2021,

Bài báo: "Formation of the upper digestive tract by the ileum - right colon for patient with concurrent cancers of the esophagus and the stomach: A case report"

Nhóm Tác giả: Trần Mạnh Hùng, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Trung Kiên, Hoàng Văn Minh.

Đã được xuất bản trên tạp chí: Elsevier, IF năm 2020 là: 4,513.

Thông tin bài báo có tại: liên kết

Chân thành cảm ơn nỗ lực và đóng góp của toàn thể Cán bộ Bệnh viện trong thời gian vừa qua.

Kính thư,

Viện Khoa học Sức khỏe.

Chủ đề :