PGS. TS Vũ Thị Hoàng Lan

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Phó giáo sư (2013), Tiến sỹ (2005- DH Saskatchewan, Canada), Bác sỹ (1998-Trường Đại học Y Hà Nội)

Chức danh và vị trí công tác: 

Trưởng khoa, Khoa KHCB, Đại học YTCC

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học, Dịch tễ học

Hồ sơ khoa học:

PGS Vũ Hoàng Lan có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học và dịch tễ học. PGS Lan đã chủ trì nhiều đề tài NCKH hợp tác quốc tế và trong nước cũng như cung cấp các hoạt động tư vấn nghiên cứu cho nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc…PGS Lan đã công bố hơn 50 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Lan_Vu2/research

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: vhl@huph.edu.vn

Chủ đề :