Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Phó giáo sư (2018), Tiến sỹ (2015- Đại học QUT, Úc), Bác sỹ (1996-Trường Đại học Y Hà Nội)

 Chức danh và vị trí công tác: 

  • Phó Viện trưởng, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế, trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế
  • Phó trưởng bộ môn quản lý bệnh viện, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế, trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế
  • Thành viên Hội y tế công cộng
  • Giảng viên cao cấp

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Quản lý y tế, quản lý nhân lực, quản lý chất lượng bệnh viện

Hồ sơ khoa học:

PGS. Nguyễn Đức Thành có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về quản lý y tế, quản lý nhân lực và quản lý chất lượng bệnh viện. PGS. Nguyễn Đức Thành là chuyên gia tư vấn nghiên cứu của các tổ chức như Tổ chức hợp tác và phát triển Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức sức khoẻ gia đình quốc tế… cũng như các bệnh viện tại Việt Nam. PGS. Thành đã chủ nhiệm, tham gia các đề tài cấp Nhà nước, Bộ và cơ sở và đã xuất bản hơn 50 bài báo trong và ngoài nước.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9872-9611

Liên hệ:

Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ndt@huph.edu.vn

 

Chủ đề :