Kính gửi các Thầy, Cô, Anh, Chị,

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện, để xây dựng kế hoạch đào tạo, hỗ trợ và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế của Bệnh viện Bạch Mai, Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS) đã mời Thầy, Cô, Anh, Chị tham gia khảo sát trực tuyến về nhu cầu đào tạo, hỗ trợ về NCKH và XBQT từ ngày 01-07/02/2021.

Viện Khoa học Sức khỏe xin cảm ơn và kính gửi Thầy, Cô, Anh, Chị bản kết quả phân tích sơ bộ số liệu khảo sát: tại đây.  

Để chuẩn bị một cách tốt nhất, Viện Khoa học Sức khỏe sẽ liên hệ với các Thầy, Cô, Anh, Chị có nhu cầu để lập kế hoạch các công việc tiếp theo. 

Thông tin chi tiết, các Thầy, Cô, Anh, Chị có thể liên hệ ThS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến (Email: dr.nguyenthihaiyen.cardio@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn!

ThS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến 

T/M Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS)

Chủ đề :