Kính gửi các nhà khoa học,
Viện Khoa học Sức khỏe xin kính gửi các nhà khoa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Zotero.
Zotero là phần mềm miễn phí giúp thu thập, quản lý và trích dẫn Tài liệu tham khảo được sử dụng khá phổ biến hiện nay với nhiều ưu điểm, gồm:
- Hướng dẫn cài đặt và xây dựng Tài liệu tham khảo: link tải về bài 1
- Trích dẫn Tài liệu tham khảo vào word: link tải về bài 2
Xin trân trọng cảm ơn.
Viện Khoa học Sức khỏe.
Chủ đề :