Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 năm 2016, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo Bằng chứng khoa học về chi phí chương trình tiêm chủng.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về tiêm chủng và kinh tế y tế tới từ tổ chức Thinkwell và các nhóm nghiên cứu về chi phí chương trình tiêm chủng tại ba quốc gia Việt Nam, Indonesia và Tanazia.

PGS. TS. Hoàng Văn Minh đại diện cho nhóm nghiên cứu tại Việt Nam đã trình bày đề cương nghiên cứu “Phân tích chi phí vaccine TT cho phụ nữ tuổi sinh đẻ và vaccine Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”.

Chương trình hội thảo ngày 1 (tiếng Anh)

Chương trình hội thảo ngày 2 (tiếng Anh) 

Danh sách hội thảo viên

Bài trình bày

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Chủ đề :