Lời giới thiệu

Nghiên cứu can thiệp là loại hình thiết kế nghiên cứu có thể cung cấp các bằng chứng có giá trị cao nhất trong các loại hình thiết kế nghiên cứu thu thập số liệu sơ cấp. Nghiên cứu can thiệp đầy đủ cần đảm bảo 3 điều kiện: 1) Có can thiệp được kiểm soát; 2) Có nhóm đối chứng; và 3) Các đối tượng nghiên cứu được lựa chọn vào nhóm can thiệp và nhóm đối chứng một cách ngẫu nhiên. Như vậy, tiến hành các nghiên cứu can thiệp thường phức tạp hơn các nghiên cứu quan sát, đặc biệt ở giai đoạn thiết kế, chọn mẫu, tính toán cỡ mẫu và phân tích thống kê số liệu…

Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều các nghiên cứu can thiệp tiến hành bởi các nhóm nghiên cứu quốc tế, các nhóm nghiên cứu đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp bộ và các đề tài luận án tiến sỹ. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều các tài liệu cơ bản, chuẩn mực và cập nhật về phương pháp nghiên cứu can thiệp mà các nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh có thể tham khảo, qua đó có thể thiết kế và tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học của mình một cách bàn bản và hiệu quả hơn.

Cuốn tài liệu “Phương pháp nghiên cứu can thiệp: Thiết kế và phân tích thống kê” là công trình được viết bởi các giảng viên, nghiên cứu viên có kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc mạng lưới các trường đại học Y Dược tại Việt Nam. Đây là cuốn tài liệu phương pháp nghiên cứu khoa học Y học thứ hai mà các tác giả đã cùng nhau xây dựng (cuốn sách trước đó là “Khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong các nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng”) nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức, tăng cường hợp tác và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Cuốn sách này tập trung vào một số vấn đề quan trọng đối với các nghiên cứu can thiệp, bao gồm phương pháp thiết kế, chọn mẫu, tính toán cỡ mẫu đặc biệt là phương pháp phân tích thống kê. Đây cũng là những vấn đề còn khá phức tạp và còn có điểm chưa có sự thống nhất giữa các nhà khoa học ở Việt Nam. Các bài viết trong cuốn tài liệu này là sự tổng hợp các kiến thức cập nhật có từ các cuốn sách hoặc các bài báo có phản biện khoa học quốc tế cũng như kinh nghiệm nghiên cứu thực tế của các tác giả. Để đảm bảo chất lượng của cuốn sách, tất cả các bài viết có trong cuốn sách đã được các tác giả chuẩn bị, rà soát kỹ lưỡng.

Chủ biên

PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y tế Công cộng

 

Các tác giả (theo trình tự ABC)

PGS.TS Đào Thị Minh An

Trường Đại học Y Hà Nội

TS Lê Thị Kim Ánh

Trường Đại học Y tế Công cộng

PGS.TS Phạm Việt Cường

Trường Đại học Y tế Công cộng

TS Trần Văn Đình

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

TS Dương Minh Đức

Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS Lê Đình Dương

Trường Đại học học Y dược Huế

PGS.TS Kim Bảo Giang

Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS Lưu Ngọc Hoạt

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Phạm Ngọc Hùng

Học viện Quân Y

PGS.TS Trần Thanh Hương

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Văn Huy

Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS Phạm Minh Khuê

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

PGS.TS Vũ Hoàng Lan

Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS Bùi Phương Linh

Trường Đại học Y tế Công cộng

BS Khương Quỳnh Long

Trường Đại học Y tế Công cộng

PGS.TS Lê Thị Phương Mai

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

PGS.TS Hoàng Văn Minh

Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS Trần Hùng Minh

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số

TS Ngũ Duy Nghĩa

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

TS Nguyễn Thị Trang Nhung

Trường Đại học Y tế Công cộng

TS Lã Ngọc Quang

Trường Đại học Y tế Công cộng

TS Bùi Thị Tú Quyên

Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS Đinh Thái Sơn

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Võ Văn Thắng

Trường Đại học Y dược Huế

TS Đỗ Thị Thanh Toàn

Trường Đại học Y Hà Nội

ThS Phạm Thanh Tùng

Trường Đại học Y Hà Nội

TS Hoàng Thị Hải Vân

Trường Đại học Y Hà Nội

TS Hạc Văn Vinh

Trường Đại học Y dược Thái Nguyên

ThS Lương Thanh Bảo Yến

Trường Đại học Y dược Huế

 

Thư kí biên tập

BS Lê Minh Đạt, Trường Đại học Y tế Công cộng

CN Hoàng Thị Ngọc Anh, Trường Đại học Y tế Công cộng

 

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Chủ đề :