Lời giới thiệu

Phương pháp nghiên cứu định lượng hiện đang được áp dụng rộng rãi trong các công trình nghiên cứu khoa học sức khỏe tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng cũng là nội dung chủ đạo của các chương trình đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học trong hầu hết các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc khối khoa học sức khỏe tại Việt nam. Tuy nhiên, hiện còn có nhiều khái niệm và thuật ngữ nghiên cứu khoa học định lượng chưa được hiểu một cách chính xác, gây ra tình trạng thiếu nhất quán khi sử dụng khái niệm và thuật ngữ này. Việc sử dụng thuật ngữ một cách không thống nhất có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình nghiên cứu cũng như gây ra khó khăn khi bình duyệt và và đánh giá các báo cáo, bài báo khoa học.

Cuốn tài liệu “KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE ĐỊNH LƯỢNG”, được biên soạn và thống nhất bởi nhóm giảng viên và nghiên cứu viên của một số cơ sở đào tạo y dược và một số cơ quan nghiên cứu tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, nhằm mục tiêu hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên trong việc tra cứu ý nghĩa của các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng. Bên cạnh đó, cuốn tài liệu này cũng là cơ sở để các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên thống nhất về cách hiểu và cách sử dụng các khái niệm và thuật ngữ này và hướng tới việc chuẩn hóa về phương nghiên cứu khoa học sức khỏe tại Việt Nam

 

Chủ biên

PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y tế Công cộng
PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, Trường Đại học Y Hà Nội
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Võ Văn Thắng, Trường Đại học Y dược Huế

 

Đơn vị phối hợp

Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Thái Bình

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Alive & Thrive

Học viện Quân Y

Trung tâm sáng kiến sức khỏe & dân số

Trường Đại học Y Dược Huế

Đại học South Florida

Đại học Y Vanderbilt

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Trường Đại học Curtin

 

Năm xuất bản

2018

 

Link tải về

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Chủ đề :