Tên khóa tập huấn: 

TẬP HUẤN NÂNG CAO CÁC KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ

Thời gian:

21 thang 11 đến 25 tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội

Địa điểm:

Trường Đại học Y Hà Nội

Mục tiêu:

Nâng cao kiến thức về đánh giá chi phí hiệu quả.

Giảng viên:

  • Dr. Fredrik Norstrom - Nghiên cứu viên trường Đại học Umea.
  • PGS. TS. Lars Lindholm - Giảng viên cao cấp trường Đại học Umea. 
  • Dr. Klas Goran Sahlen -  Giảng viên cao cấp trường Đại học Umea.

 

Thành phần tham dự:

Các đại biểu là các nghiên cứu viên trẻ đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức Khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng và Trường Đại học Y Hà Nội.

Nội dung chính:

Tìm hiểu về mô hình giả định xác suất.

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Chủ đề :