Học hàm, học vị, chuyên ngành:

Cử nhân Kinh tế Thương Mại (2012-Trường Đại học Thương mại)

 

Chức danh và vị trí công tác:

Trợ lý nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học 

 

Liên hệ:

Địa chỉ: Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Email: ntv1@huph.edu.vn

Chủ đề :